Duinen van Goeree - Kwade Hoek

Kwade Hoek

De Kwade Hoek is onderdeel van de Duinen van Goeree. Het is een uitgestrekt duingebied met stuifduinen, slikken, stranden en bossen. De Kwade Hoek ligt buitendijks, waardoor het in de herfst en in de winter behoorlijk nat kan zijn bij een wandeling in de lager gelegen stukken. Door het afwisselende landschap en overgangen van zout naar brak en zoet water komen hier een heel aantal bijzondere soorten planten en dieren voor. In de Kwade Hoek lopen grote grazers rond zodat het gebied niet verruigt.

Oranje luzernevlinder

In de Kwade Hoek wordt regelmatig een Zuid-Europese zwerver aangetroffen: de oranje luzernevlinder. Dat is een trekvlinder die ieder voorjaar vanuit Zuid-Europa en Noord-Afrika naar het noorden vliegt. Tijdens deze trektocht planten de vlinders zich voort en hun nakomelingen verplaatsen zich verder noordwaarts. Hierdoor ontstaan opeenvolgende golven van zwervende vlinders. In slechte jaren komen slechts enkele vlinders tot aan Nederland en stranden de meeste in Midden-Frankrijk; in uitzonderlijk goede jaren vindt er een grote invasie in grote delen van Europa plaats. Rond mei/juni arriveren de eerste vlinders in ons land vanuit mediterraan gebied. Tussen augustus en oktober kun je deze vlinder ook weer aantreffen als tweede generatie. Oranje luzernevlinder overwintert in het mediterrane gebied als rups. Ze gaan dan niet in winterslaap maar groeien in de winter langzaam door.

Astermonnik

In de Kwade Hoek komen enkele bijzondere nachtvlinders voor die in Nederland vooral aan de kwelders gebonden zijn. Een voorbeeld hiervan is de astermonnik, een soort die in Nederland vrij zeldzaam is. De vlinder is vrij groot, bruin met grijs gekleurd en heeft een grote kuif op zijn kop. De vlinder laat zich overdag nauwelijks zien, maar de fraaigekleurde rups met roze, gele en zwarte lengtestrepen laat zich in de nazomer vrij makkelijk vinden op zulte (zeeaster).

Oranje luzernevlinder (foto: Kars Veling) Oranje luzernevlinder (foto: Kars Veling)
Astermonnik rups op zeeaster (foto: Jurriën van Deijk) Astermonnik rups op zeeaster (foto: Jurriën van Deijk)