Fochteloërveen

Fochteloërveen

Het Fochteloërveen is een hoogveengebied op de grens van Drenthe en Friesland dat wordt beheerd door de Vereniging Natuurmonumenten. Het hoogveen is ontstaan onder invloed van regenwater en bestaat voornamelijk uit veenmosveen. Het gebied is erg waterrijk en daardoor is het een goed broedgebied voor vogels. Er komen dan ook veel bijzondere vogelsoorten voor, waaronder de zeldzame kraanvogel. Het voorkomen van drie slangensoorten, de adder, de ringslang en de gladde slang, maakt het gebied ook uniek voor West-Europa.

Veenhooibeestje

Op het gebied van vlinders staat het Fochteloërveen vooral bekend vanwege het voorkomen van het veenhooibeestje. Deze soort is in juni vanaf de wandelroute te zien. Hij komt verder in Nederland alleen nog voor in de boswachterijen in Midden-Drenthe en is dus erg zeldzaam. Het hoogveen is prachtig om te zien, maar denkt u bij een wandeling wel aan waterdichte schoenen, want de wandelroute kan soms drassig zijn.

Zeldzame vlindersoorten

Veenhooibeestje (foto: Judith Bouma). Veenhooibeestje (foto: Judith Bouma).

Het veenhooibeestje geeft de voorkeur aan moerassen, natte heiden, beekdalen, heidevennen en hoogveengebieden. De laatste jaren is hij erg zeldzaam geworden en komt alleen nog in Drenthe voor.

De bruine vuurvlinder is uit het westen en uit het zuiden aan het verdwijnen en komt nu nog voor op de Veluwe en in het noordoosten. Hij komt voor in graslanden, hoogvenen, veenheiden en bermen.

Bruine vuurvlinder (foto: Nathalie Nauta). Bruine vuurvlinder (foto: Nathalie Nauta).
Heideblauwtje (foto: Ab H. Baas). Heideblauwtje (foto: Ab H. Baas).

Het heideblauwtje kan plaatselijk soms in flinke aantallen voorkomen. Het is te vinden in natte tot vochtige heiden en hogere zandgronden in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland.