Het Geuldal

Het Geuldal

Het Geuldal gelegen in Zuid-Limburg is een schitterend beekdallandschap met kleine beekjes en natuurlijk de Geul die door het gebied heen loopt. Het is eigendom van Vereniging Natuurmonumenten. De meanderende beek stroomt door de weilanden en bossen. Doordat de beek af en toe buiten zijn overs treedt, is er een grote afwisseling in droge en natte gedeelten, wat zorgt voor een gevarieerde flora en fauna.

Er komt plaatselijk een zinkflora voor, met onder andere het zinkviooltje. Door de weilanden lopen wandelpaden langs de beek. Bij belangrijke elementen staat vaak een bordje met informatie. De oevers van de beek zijn erg bloemrijk en hier kan je in de zomer dan ook veel vlinders vinden. Er is een grote kans de koninginnenpage te zien en in de vochtige bosranden is er kans op het zien van het boswitje.

Zeldzame vlindersoorten.

Koninginnenpage. Koninginnenpage.

De koninginnenpage is een zeldzame standvlinder die alleen in Zuid-limburg nog een vaste populatie heeft. De vlinder komt voor in bloemrijke graslanden, akkers, bermen en tuinen.

Het boswitje is een onregelmatige standvlinder die alleen nog voorkomt op of bij de St. Pietersberg. Hij geeft de voorkeur aan vochtige, warme graslanden en ruigten bij bos en struweel.

Boswitje. Boswitje.