NP De Hoge Veluwe

NP De Hoge Veluwe

Nationaal Park De Hoge Veluwe is een gebied vol variatie. Bossen, heide, vennen, zandverstuivingen en landbouwgronden wisselen elkaar af. De Hoge Veluwe is samen met de rest van het natuurgebied de Veluwe het grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland en staat vooral bekend om het voorkomen van grofwild. De bodem van de Hoge Veluwe bestaat vooral uit arme zandgrond waardoor er vooral veel heide en stuifzand aanwezig is. De beboste delen bestaan voornamelijk uit naaldbos.

Dit unieke landschap zorgt voor een grote variëteit aan flora en fauna. Zo is de Hoge Veluwe één van de weinige plaatsen waar de kleine heivlinder en de bosparelmoervlinder voorkomen. Vooral de begroeide stuifzanden en de open heidegebieden zijn rijk aan bijzondere soorten. De bosparelmoervlinder kun je vinden in de bosranden of op open plekken in het bos. Verder is de landschapstuin, gelegen naast het bezoekerscentrum, ook erg vlinderrijk en zeker een bezoek waard.

Zeldzame vlindersoorten

Grote parelmoervlinder (foto: Ab H. Baas). Grote parelmoervlinder (foto: Ab H. Baas).

De grote parelmoervlinder geeft de voorkeur aan blauwgraslanden en droge heiden bij bossen. Hij komt alleen nog voor op de Waddeneilanden en plaatselijk op de Veluwe.

Kommavlinder (foto: Bert van Rijsewijk). Kommavlinder (foto: Bert van Rijsewijk).

De kommavlinder is de laatste jaren sterk achteruitgegaan maar is op de Veluwe nog te vinden, zij het in kleine aantallen. Hij komt voor in droge schrale graslanden, duinen en droge heidegebieden.

De bosparelmoervlinder kwam vroeger ook nog in Limburg voor, maar nu alleen nog maar op de Veluwe. Hijr geeft de voorkeur aan bosranden, kapvlakten, graslanden en wegbermen, veelal op de overgang van bos en heide.

Bosparelmoervlinder (foto: Henk Bosma). Bosparelmoervlinder (foto: Henk Bosma).

De kleine heivlinder komt alleen nog voor op enkele terreinen op de zuidelijke Veluwe. Hij heeft voorkeur voor buntgrasvlaktes met alleenstaande, grote pollen struikheide.

Kleine heivlinder (foto: Ab H. Baas). Kleine heivlinder (foto: Ab H. Baas).