Kop van Schouwen

Kop van Schouwen

De Kop van Schouwen is een Natura2000-gebied en beslaat vrijwel de gehele westelijke punt van Schouwen-Duiveland. Het gebied omvat een aantal deelgebieden met een verschillende ontstaansgeschiedenis, waardoor kalkrijke jonge duinen, kalkarme oude duinen, klifduinen en stuifduinen aanwezig zijn. Het is een heuvelachtig duinlandschap met duinen, zandverstuivingen, valleien, bossen en stranden. Door de vele overgangen van nat naar droog en tussen verschillende begroeiingstypen, kent dit gebied een hoge variatie aan plantensoorten. Dit zorgt ervoor dat er ook heel wat diersoorten hun plekje weten te vinden in de Kop van Schouwen. Op een aantal plekken komt het duinviooltje voor, de waardplant van de kleine parelmoervlinder.

Vanaf Parkeerplaats Het Groene Duin zijn mooie wandelingen te maken.

Kleine parelmoervlinder

Een bijzondere soort die vooral voorkomt in de duinen is de kleine parelmoervlinder. Deze schaarse standvlinder is voornamelijk te vinden in het kustgebied in schrale duingraslanden met open en ruige vegetatie. Echter wordt hij in het binnenland ook steeds meer gezien. Kleine parelmoervlinder is een echte zonaanbidder. De grootste aantallen vliegen tussen juli en augustus, maar van april tot en met oktober heb je kans om deze prachtige vlinder tegen te komen. 

Grote vos

De grote vos zit in Nederland oorspronkelijk aan de rand van zijn verspreidingsgebied. Maar door het warmere weer kan deze soort zich steeds beter vestigen in ons land. Vooral in de zuidelijke helft van Nederland is hij enorm in opkomst en het is alleen maar wachten tot dit ook in de noordelijke helft gebeurt. In de Kop van Schouwen wordt grote vos regelmatig gezien. Hij is iets forser gebouwd dan kleine vos en mist de opvallende blauwe maanvlekjes op de achterrand van de vleugels, die kenmerkend zijn voor kleine vos. Je kunt grote vos voornamelijk aantreffen bij vochtige open plekken in het bos of langs bosranden. Hij voedt zich met sap van bloedende bomen, rottend fruit en honingdauw.

Kleine parelmoervlinder (foto: Ab H. Baas) Kleine parelmoervlinder (foto: Ab H. Baas)
Grote vos (foto: Bram Omon) Grote vos (foto: Bram Omon)