Loonse en Drunense duinen

Loonse en Drunense duinen & De Brand

De Loonse en Drunense duinen is een prachtig natuurgebied en een van de enige natuurgebieden van Europa waar het stuifzand zich zelf nog grotendeels in stand houdt. De stuifzandvlaktes zijn vaak ook voor een deel begroeid met heide waar de heivlinder regelmatig te zien is.

In het er naast gelegen natuurgebied De Brand, kan de kleine ijsvogelvlinder af en toe nog gezien worden. In het noordoosten van het natuurgebied de Loonse en Drunense duinen komen ook nog enkele akkers en graslanden voor, waar door de aanwezigheid van zowel bos als bloemen regelmatig vlinders gezien worden. Vanaf De Rustende Jager, waar je na een lange fiets of wandeltocht even lekker kan uitrusten op een terrasje, vertrekken verschillende gemarkeerde wandelroutes.

Zeldzame vlindersoorten

De bruine eikenpage geeft de voorkeur aan bosranden en kapvlakten. In de Loonse en Drunense duinen kun je hem vinden op hogere zandgronden en stuifzanden.

Bruine eikenpage.

De heivlinder is vlinder van de hogere zandgronden die plaatselijk veel voorkomt. Hij geeft de voorkeur aan duinen, droge schrale heiden en schrale graslanden.

Op geschikte plaatsen kunnen  tientallen kleine ijsvogelvlinders vliegen, maar in Nederland zijn er nog maar weinig van dit soort plekken. De vlinder komt voor in bosranden, op open plekken, bospaden en bosweiden.

Kleine ijsvogelvlinder.