Millingerwaard

Millingerwaard

De Millingerwaard is een prachtig gebied dat sinds 1991 is getransformeerd van landbouw en zandwingebied naar natuurgebied. In korte tijd is er een enorme planten- en dierenrijkdom ontstaan doordat er actief is ingezet op herinrichting van het gebied van landbouwgebied naar natuurgebied. De Millingerwaard is onderdeel van de Gelderse Poort bestaat uit wilgenbossen, moerassen, kruidenrijke graslanden, plassen en rivierduinen. Het is een erg leuk wandelgebied. Je mag overal struinen en ook wilde paarden en runderen lopen vrij rond.

Koninginnenpage

Een flink aantal vlindersoorten is in de Millingerwaard te vinden, waaronder de spectaculaire koninginnenpage. Deze vliegt jaarlijks in twee generaties, tussen april en juni en tussen juli en september. Ook de rupsen zijn prachtig om te zien. De rupsen zijn voornamelijk te vinden op peen. De koninginnenpage is een vlinder die in Nederland aan de noordkant van zijn verspreidingsgebied zit. Tot een aantal jaar geleden werd hij bijna uitsluitend onder de grote rivieren waargenomen. Door de warme zomers van afgelopen jaren heeft de soort zich echter flink noordwaarts uitgebreid.

Wolfsmelkpijlstaart

De Millingerwaard is een bijzonder nachtvlindergebied. Aangezien het een rivierduin is, vind je hier nachtvlindersoorten die ook in de duinen langs de Noordzeekust voorkomen. Een voorbeeld hiervan is de spectaculaire wolfsmelkpijlstaart. Deze vlinder vliegt in de avondschemering tussen mei en september. De prachtig gekleurde rupsen kun je makkelijk vinden op cipreswolfsmelk, een plant die algemeen voorkomt in de Millingerwaard.

Koninginnenpage (foto: Jurriën van Deijk) Koninginnenpage (foto: Jurriën van Deijk)
Wolfsmelkpijlstaart (foto: Jurriën van Deijk) Wolfsmelkpijlstaart (foto: Jurriën van Deijk)