Noordhollands Duinreservaat

Noordhollands Duinreservaat, Castricum

Het Noordhollands Duinreservaat is een natuurgebied in Noord-Holland. Er zijn in totaal 21 ingangen die toegang geven tot dit gevarieerde duingebied. In het midden van het gebied, vlakbij Castricum ligt het bezoekerscentrum De Hoep dat zeker de moeite van een bezoek waard is. Vanaf het bezoekerscentrum zijn veel wandelroutes uitgezet die door het gebied lopen.

De vlinderrijke plaatsen in dit natuurgebied zijn te vinden in de duinen, op de heide of op open veldjes in het bos. Als je vanuit het bezoekerscentrum langs het Geversduin gaat wandelen kom je door een heel vinderrijk gebied. Je hebt daar de kans op het zien van de kleine parelmoervlinder en de kommavlinder. Door de variatie in landschappen is het Noordhollands Duinreservaat erg mooi om in te wandelen. In het Noordhollands Duinreservaat is ook een speelbos aanwezig waar de kinderen volop hun energie kwijt kunnen. Een andere vlinderrijke plaats in het Noordhollands Duinreservaat zijn de duinen bij Egmond-Binnen.

Bruine eikenpage

Het Noordhollands Duinreservaat is het belangrijkste Nederlandse gebied voor de zeldzame bruine eikenpage. Ook in het binnenland zijn er plaatselijk nog kleine populaties, maar in de duinen bij Castricum komt deze vlinder nog in flinke aantallen voor. De bruine eikenpage heeft lage eikjes nodig waarop de rupsen leven. In de overgang van het duinbos naar de meer open duinen staan veel van dit soort eikjes en dat is dan ook de plek waar je de bruine eikenpage in juli te zien kunt krijgen. Ze zijn vrij onopvallend, maar als ze nectar drinken kun je ze vinden op de bloeiende wilde liguster en braam.

Zeldzame vlindersoorten

De duinparelmoervlinder is in Nederland een zeldzame soort en komt nog maar op enkele plaatsen voor in de duinen, de Waddeneilanden en een populatie op de hoge Veluwe. Je kunt hem in het Noordhollands duinreservaat vinden in droge graslanden of in de duinen.

Duinparelmoervlinder (foto: Ab H. Baas). Duinparelmoervlinder (foto: Ab H. Baas).
Kommavlinder (foto: Ab H. Baas). Kommavlinder (foto: Ab H. Baas).

De kommavlinder is de laatste jaren sterk achteruitgegaan in aantal en is nog op maar op enkele plaatsen in Nederland te vinden. Hij geeft de voorkeur aan droge, schrale graslanden, duinen en heidegebieden. Zijn naam heeft betrekking op de kommavormige streep op de voorvleugels van het mannetje.

De bruine eikenpage geeft de voorkeur aan bosranden en kapvlakten. In het Noordhollands duinreservaat kun je hem vinden op hogere zandgronden en duinen.

Bruine eikenpage (foto: Ab H. Baas). Bruine eikenpage (foto: Ab H. Baas).