St. Pietersberg

Sint-Pietersberg

Iedereen heeft wel eens gehoord van de grotten in de Sint-Pietersberg. Door de mergelwinning is er een gangenstelsel in de berg ontstaan die toegankelijk is voor publiek. Mergel is erg kalkrijk, hierdoor komen er boven op de Sint-Pietersberg bloemrijke kalkgraslanden voor. Deze kalkgraslanden zijn erg zeldzaam in Nederland en zorgen voor een bijzondere flora en fauna.

Een wandeling over de Sint-Pietersberg is dan ook zeker aan te bevelen. De bloemrijke graslanden zijn erg in trek bij de vlinders. De Sint-Pietersberg is samen met de Hoge Veluwe het vlinderrijkst van Nederland. Door de combinatie van een iets warmer klimaat en de kalkgraslanden zijn hier vlindersoorten te vinden die elders in Nederland niet aanwezig zijn. Denk hierbij aan soorten als het boswitje en de veldparelmoervlinder. Ook de koninginnenpage is hier te vinden. Als in de zomer de kalkgraslanden volop in bloei staan, wemelt het van de vlinders. Een wandeling over de Simt-Pietersberg is erg goed te combineren met een bezoek aan de grotten.

Zeldzame vlindersoorten

De koninginnenpage is een vrij zeldzame standvlinder die alleen in Zuid-limburg nog een vaste populatie heeft. Deze vlinder wordt echter steeds meer in de rest van Nederland waargenomen. Hij komt voor in bloemrijke graslanden, akkers, bermen en tuinen.

Koninginnenpage (foto: Henk Bosma). Koninginnenpage (foto: Henk Bosma).
Boswitje (foto: Henk Bosma). Boswitje (foto: Henk Bosma).

Het boswitje is een onregelmatige standvlinder die alleen nog voorkomt op en bij de St. Pietersberg. Het geeft de voorkeur aan vochtige, warme graslanden en ruigten bij bos en struweel. 

De sleedoornpage is een bedreigde vlindersoort in Nederland en komt bijna alleen nog voor langs randen van de Veluwe en in Zuid-Limburg. Hij is te vinden in sleedoornstruweel, bij heggen, houtwallen en bosranden.

Sleedoornpage (foto: Henk Bosma). Sleedoornpage (foto: Henk Bosma).