Texel

De duinen van Texel

De duinen van Texel zijn erg afwisselend met veel natte duinvalleien, heideterreinen, kwelders en bossen. De duinen in het zuiden, ten westen van de veerhaven zijn erg vlinderrijk. Hier liggen o.a. de natuurgebieden de Geul en de Hors.

De Hors is een strandvlakte en de Geul is een lange vallei tussen twee duinrijen. Deze gebieden zijn ook erg vogelrijk en in de Geul heb je kans op het zien van de zeldzame lepelaar. Beide gebieden worden beheerd door Staatsbosbeheer. In het zuidelijk deel van Texel komen vooral de zeldzame parelmoervlinders veel voor. Wil je een wandeling door de duinen ook graag combineren met een bezoek aan Ecomare en het bezoekerscentrum dan is een wandeling door het duinpark bij Ecomare zeker aan te raden. Het duinpark ligt tussen Den Hoorn en De Koog en ook hier komen veel verschillende vlindersoorten voor.

Zeldzame vlindersoorten

grote parelmoervlinder

De grote parelmoervlinder geeft de voorkeur aan blauwgraslanden en droge heiden bij bossen. Hij komt alleen nog voor op de waddeneilanden en plaatselijk op de Veluwe

duinparelmoervlinder

De duinparelmoervlinder is in Nederland een zeldzame soort en komt nog maar op enkele plaatsen voor in de duinen, de Waddeneilanden en een populatie op de hoge Veluwe. Je kunt hem in het Noordhollands duinreservaat vinden in droge graslanden of in de duinen.

kommavlinder

De kommavlinder is de laatste jaren sterk achteruitgegaan in aantal en is nog op maar op enkele plaatsen in Nederland te vinden. Hjijgeeft de voorkeur aan droge, schrale graslanden, duinen en heidegebieden. Zijn naam heeft betrekking op de kommavormige streep op de voorvleugels van het mannetje.