NP Duinen van Texel

NP Duinen van Texel

Texel is met ongeveer 170 km2 het grootste Nederlandse Waddeneiland. Het bestaat uit verschillende landschappen: duinen, graslanden, heide, bos, kwelders en stranden.  Je vindt het allemaal in Nationaal Park Duinen van Texel. Een uniek stukje Nederland. 

De duinen in het zuiden, ten westen van de veerhaven, zijn erg vlinderrijk. Hier liggen o.a. de natuurgebieden de Geul en de Hors.

De Hors is een strandvlakte en de Geul is een lange vallei tussen twee duinrijen. Deze gebieden zijn ook erg vogelrijk en in de Geul heb je kans op het zien van de zeldzame lepelaar. Beide gebieden worden beheerd door Staatsbosbeheer. In het zuidelijk deel van Texel komen vooral de zeldzame parelmoervlinders veel voor. Wil je een wandeling door de duinen ook graag combineren met een bezoek aan Ecomare en het bezoekerscentrum dan is een wandeling door het duinpark bij Ecomare zeker aan te raden. Het duinpark ligt tussen Den Hoorn en De Koog en ook hier komen veel verschillende vlindersoorten voor.

Slufter

Een heel bijzonder stukje natuur op Texel is de Slufter, een gebied vol geulen en kreken dat in open verbinding staat met de Noordzee. De Slufter heeft veel invloed van het tij en hier worden dan ook voornamelijk zoutminnende planten zoals lamsoor en zeekraal gevonden.

Zeldzame vlindersoorten

grote parelmoervlinder

De grote parelmoervlinder geeft de voorkeur aan blauwgraslanden en droge heiden bij bossen. Hij komt alleen nog voor op de waddeneilanden en plaatselijk op de Veluwe

Lees verder

duinparelmoervlinder

De duinparelmoervlinder is in Nederland een zeldzame soort en komt nog maar op enkele plaatsen voor in de duinen, de Waddeneilanden en een populatie op de hoge Veluwe. Je kunt hem in het Noordhollands duinreservaat vinden in droge graslanden of in de duinen.

Lees verder

kommavlinder

De kommavlinder is de laatste jaren sterk achteruitgegaan in aantal en is nog op maar op enkele plaatsen in Nederland te vinden. Hij geeft de voorkeur aan droge, schrale graslanden, duinen en heidegebieden. Zijn naam heeft betrekking op de kommavormige streep op de voorvleugels van het mannetje.

Lees verder