Weerribben

Weerribben

De Weerribben is een laagveengebied in Noordwest-Overijssel. Het maakt deel uit van het Nationaal Park Wieden-Weerribben en beslaat ongeveer 3500 ha, waarvan een flink deel water is. Het landschap is helemaal door de mens gemaakt als gevolg van de turfwinning dat sinds de late middeleeuwen op deze plek heeft plaatsgevonden. Het veen werd uit trekgaten (weeren) omhooggehaald en op de lange smalle legakkers (ribben) te drogen gelegd. De veenarbeiders schiepen zo een landschap van smalle stroken land en water, een patroon dat nu nog goed te zien is. De Weerribben zijn het best te beleven vanaf het water. Met een kano of fluisterbootje kun je tot diep in het gebied komen.

Grote vuurvlinder

De Weerribben is hét gebied van de grote vuurvlinder. Deze zeer zeldzame vlinder komt nog maar sporadisch buiten de Weerribben voor. Het gaat hierbij ook nog eens om de ondersoort Batava die nergens anders ter wereld voorkomt. 

 

De grote vuurvlinder vliegt voornamelijk in juli en met wat geluk krijg je er eentje te zien. Je herkent langsvliegende vlinders meteen door hun grootte en knaloranje kleur. Heel soms kan je er ook een zien zitten, als ze drinken van bijvoorbeeld grote kattenstaart of kale jonker.

(bron: Kars Veling) (bron: Kars Veling)
(bron: Ab H. Baas) (bron: Ab H. Baas)

Een andere typische soort van de Weerribben is de zilveren maan. Deze parelmoervlinder is typisch voor natte graslanden, want de rupsen zijn gespecialiseerd op moerasviooltje. De zilveren maan heeft twee generaties per jaar die elkaar snel opvolgen. Je kunt de volwassen vlinders zien van mei tot september.