Terschelling

Terschelling

Bij een bezoek aan Terschelling kan je het best een wandeling gaan maken door de duinen van West-Terschelling. Dit duinenlandschap is erg gevarieerd met her en der een vennetje en er zijn ook delen van het gebied bedekt met bos. Door de variatie in landschappen en de natuurlijke overgangen is het gebied rijk aan vlinders.

Terschelling staat vooral bekend als vlinderrijk gebied vanwege het feit dat er verschillende parelmoervlinders voorkomen. Twee van deze parelmoervlinders zijn erg zeldzaam en nog maar weinig in Nederland te vinden. Er zijn verschillende wandel- en fietspaden in het gebied aanwezig die je leiden door het prachtige duinlandschap. Het is het mooiste om in de voorzomer een bezoek aan Terschelling te brengen. Dan staat de aanwezige flora volop in bloei en is de kans om vlinders te zien groot. 

De Boschplaat

Je mag natuurlijk ook niet de Boschplaat vergeten. De Boschplaat is een schitterend beschermd Europees natuurreservaat en ligt aan de oostkant van Terschelling voorbij het dorp Oosterend. Dit bijzondere natuurgebied is opgericht in 1910 en is sinds die datum in beheer  bij Staatsbosbeheer. De Boschplaat is een officieel Europees Natuurreservaat en heeft in 1970 het Europees diploma voor Natuurbeheer gekregen. In 2015 is aan De Boschplaat als eerste plek in Nederland het predikaat Dark Sky Park toegekend. 

Zeldzame vlindersoorten

Duinparelmoervlinder (foto: Ad van Brummelen). Duinparelmoervlinder (foto: Ad van Brummelen).

De duinparelmoervlinder is in Nederland een zeldzame soort en komt nog maar op enkele plaatsen voor in de duinen en op de Waddeneilanden. Je vindt de vlinder in de duinen van West-Terschelling maar ook op de Boschplaat.

De kleine parelmoervlinder is in de duinen een algemene standvlinder en komt veel voor. Hij geeft de voorkeur aan schrale, droge, warme graslanden en pioniervegetaties.

Kleine parelmoervlinder (foto: Martijn de Jong). Kleine parelmoervlinder (foto: Martijn de Jong).
Zilveren maan (foto: Ab H. Baas). Zilveren maan (foto: Ab H. Baas).

De zilveren maan is erg zeldzaam in Nederland en komt nog maar op enkele plaatsen voor, waaronder de Weerribben. Zijn voorkeur gaat uit naar vochtige, schrale en besloten graslanden bij moerassen.