Westerwolde

Westerwolde, Ter Borg

Dit kleinschalige beekdallandschap ligt in het zuidoosten van Groningen en is werkelijk een lust voor het oog. Door het gebied stroomt de Ruiten Aa, waardoor de omliggende gronden erg vochtig zijn. In de zomer staan de waterkanten volop in bloei.

In Ter Borg, vlakbij Sellingen vind je zowel kleine heidevelden, vennen, bossen, bloemrijke glooiende weilanden en akkers. Er komen in Ter Borg veel vlinders voor vanwege de verschillende landschappen die zo dicht bij elkaar liggen. Op de heideveldjes kun je heideblauwtjes en heivlinders zien vliegen. Met een beetje geluk kan je in de buurt van de vennen het zeldzame veenbesblauwtje zien.

Zeldzame vlindersoorten

Bruine vuurvlinder. Bruine vuurvlinder.

De bruine vuurvlinder is uit het westen en uit het zuiden aan het verdwijnen en komt nu nog voor op de Veluwe en in het noordoosten. Hij is daar ter vinden in graslanden, hoogvenen, veenheiden en bermen.

Het veenbesblauwtje is in Nederland een bedreigde soort die alleen nog voorkomt alleen nog in Drenthe en Oost-Groningen in enkele kleine hoogveengebiedjes omgeven door bos.

Veenbesblauwtje. Veenbesblauwtje.

Het heideblauwtje kan plaatselijk soms in flinke aantallen voorkomen. Het is te vinden in natte tot vochtige heiden en hogere zandgronden in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland.