Westerwolde

Westerwolde

In Westerwolde, in het zuidoosten van de provincie Groningen, lijkt de natuur wel willekeurig verdeeld. Hier en daar een plukje bos of bloemenweide, vennen en poelen. Boerderijen met rieten daken en eiken die zo oud zijn dat ze inmiddels te groot zijn om te omarmen. In dit gebied ligt een kleinschalige beekdallandschap en is werkelijk een lust voor het oog. Door het gebied kronkelt de Ruiten Aa, waardoor de omliggende gronden erg vochtig zijn. In de zomer staan de waterkanten volop in bloei.

Ter Borg en Sellingen

In Ter Borg, vlakbij Sellingen, vind je zowel kleine heidevelden, vennen, bossen, bloemrijke glooiende weilanden en akkers. Er komen in Ter Borg veel vlinders voor vanwege de verschillende landschappen die zo dicht bij elkaar liggen. Op de heideveldjes kun je heideblauwtjes en heivlinders zien vliegen. Met een beetje geluk kan je in de buurt van de vennen het zeldzame veenbesblauwtje zien.

Zeldzame vlindersoorten

Bruine vuurvlinder (foto: Nathalie Nauta). Bruine vuurvlinder (foto: Nathalie Nauta).

De bruine vuurvlinder is uit het westen en uit het zuiden aan het verdwijnen en komt nu nog voor op de Veluwe en in Noordoost Nederland. Hij is daar ter vinden in graslanden, hoogvenen, veenheiden en bermen.

Het veenbesblauwtje is in Nederland een bedreigde soort die alleen nog voorkomt in Drenthe en Oost-Groningen in enkele kleine hoogveengebiedjes omgeven door bos.

Veenbesblauwtje (foto: Ab H. Baas). Veenbesblauwtje (foto: Ab H. Baas).
Heideblauwtje (foto: Henk Bosma). Heideblauwtje (foto: Henk Bosma).

Het heideblauwtje kan plaatselijk soms in flinke aantallen voorkomen. Het is te vinden in natte tot vochtige heiden en hogere zandgronden in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland.