NP Zuid-Kennemerland

NP Zuid-Kennemerland

Nationaal Park Zuid-Kennemerland is een schitterend gebied dat rijk is aan flora en fauna. De Kennemerduinen en Duin en Kruidberg zijn erg vlinderrijk vanwege de vele soorten planten die er voor komen. Beide zijn deelgebieden van Zuid-Kennemerland en vanaf de ingangen lopen er gemarkeerde wandelroutes door de gebieden. 

Als je ook graag een bezoek aan het bezoekerscentrum wilt brengen, dan is het natuurreservaat Middenduin vlakbij het bezoekerscentrum erg vlinderrijk en zeker de moeite van een bezoek waard. Het  is een natte vallei met enkele waterstroompjes en bloemrijke waterkanten. De kans is groot hier de kleine parelmoervlinder, het bruin zandoogje of het icarusblauwtje tegen te komen. Het middenduin wordt omgeven door beboste duinen.

Zeldzame vlindersoorten

De aardbeivlinder is in ons land vrij zeldzaam. Hij geeft de voorkeur aan vochtige tot droge graslanden en heiden. De duinen van Zuid-kennemerland is een van de enige gebieden in Nederland waar deze soort nog veel voorkomt.

Aardbeivlinder (foto: Henk Bosma). Aardbeivlinder (foto: Henk Bosma).
Duinparelmoervlinder (foto: Ab H. Baas). Duinparelmoervlinder (foto: Ab H. Baas).

De duinparelmoervlinder is in Nederland een zeldzame soort en komt nog maar op enkele plaatsen voor in de duinen, de Waddeneilanden en een populatie op de hoge Veluwe. Je kunt hem in het Noordhollands duinreservaat vinden in droge graslanden of in de duinen.

Het bruin blauwtje is langs de rivieren op de meeste plaatsen verdwenen, maar nog wel langs de kust te vinden. Het komt voor op droge, zandige graslanden en kustduinen.

Bruin blauwtje (foto: Ab H. Baas). Bruin blauwtje (foto: Ab H. Baas).