Landelijk Meetprogr. Vlinders

Afdeling
Algemeen
Telefoon
0317467346
E-mail
Neem contact op
Landelijk Meetprogr.  Vlinders

Gaat de vlinderstand in ons land voor- of achteruit? Worden er in het noorden minder vlinders waargenomen dan in het zuiden? Hoe reageren bedreigde vlindersoorten op herstelmaatregelen? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, is De Vlinderstichting in 1990 samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gestart met het Landelijk Meetprogramma Vlinders. Dankzij deze data krijgt De Vlinderstichting informatie over de stand van de vlinders.

Het Landelijk Meetprogramma Vlinders bestaat uit het meetnet dagvlinders en het meetnet nachtvlinders. Beide bestaan uit twee onderdelen: aantalsmonitoring en verspreidingsonderzoek. De coördinatie voor beide onderdelen wordt verzorgd door De Vlinderstichting, waarbij de waarnemingen worden verzameld door vele vrijwilligers van De Vlinderstichting en terreinbeherende organisaties. Het CBS controleert en analyseert de gegevens in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) in opdracht van het ministerie van LNV.