Landelijk Meetnet Libellen

Afdeling
Algemeen
Telefoon
0317467346
E-mail
Neem contact op
Landelijk Meetnet  Libellen

Gaat de libellenstand in ons land vooruit en heeft dat te maken met klimaatverandering? Worden er in het noorden minder libellen waargenomen dan in het zuiden? Zal de groene glazenmaker in dit gebied toenemen nu waterplanten minder vaak worden verwijderd? Hoe zal de speerwaterjuffer reageren op de venherstelmaatregelen?

Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, is De Vlinderstichting in 1998 samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gestart met het Landelijk Meetnet Libellen. Het doel van deze projecten is: actuele informatie verzamelen over de veranderingen in de vlinder- en libellenstand in Nederland. Met deze meetnetten houden we zo de vinger aan de pols. De mogelijke oorzaken van veranderingen kunnen achterhaald worden. Daarom worden verspreid over het hele land routes uitgezet die overal op dezelfde manier worden geteld. Gedurende het hele seizoen wordt elke week genoteerd welke soorten er voorkomen en in welke aantallen.