Administratie

Afdeling
Algemeen
Telefoon
0317467346
E-mail
Neem contact op
Online
  Administratie

Neem voor vragen over het donateurschap, administratieve wijzigingen of informatie over het werk van De Vlinderstichting contact met ons op!

Postadres
De Vlinderstichting 
Postbus 506 
6700 AM Wageningen

0317 467346

Bezoekadres
Mennonietenweg 10
6702 AD Wageningen