Team Sleedoornpage

Afdeling
Algemeen
Telefoon
0317467346
E-mail
Neem contact op
Team   Sleedoornpage

De sleedoornpage is de enige bedreigde vlindersoort in Nederland die vooral buiten natuurgebieden voorkomt. De verspreiding is ruwweg gehalveerd sinds 1990. Het is dus belangrijk om het leefgebied van deze kwetsbare vlinder te beschermen. Omdat de vlinders erg verborgen leven, kan de sleedoornpage het best worden geteld door de eitjes in de winter te zoeken.

Lees meer op de projectpagina

Projecten

Lees meer