Kleurkeur

Afdeling
Algemeen
Telefoon
0317 467349 / 0317 467359
E-mail
Neem contact op
Kleurkeur

Door het intensieve gebruik van ons land worden bermen en groenstroken, in het buitengebied en in steden en dorpen, steeds belangrijker voor vlinders, bijen en biodiversiteit in het algemeen. Maar het beheer van deze gebieden gaat nogal eens mis. Om goed (maai)beheer te bevorderen heeft De Vlinderstichting het keurmerk Kleurkeur ontwikkeld. Kleurkeur staat voor goed maaibeheer van bermen, dijken en andere groenstroken. Aannemers en groenbedrijven die bij het beheer rekening houden met biodiversiteit komen hiervoor in aanmerking.