Sinusbeheer: meanderend maaien voor biodiversiteit

Mede mogelijk gemaakt door: Prins Bernhard Cultuurfonds

Sinusbeheer is een innovatieve maaimethode die optimaal rekening houdt met biodiversiteit zoals vlinders, bijen en planten.

Kort gezegd komt het hierop neer: 1) per maaibeurt blijft ca. 40% van de vegetatie staan en 2) er wordt gewerkt met een slingerende maaipaden, die in ruimte en tijd variëren. Als resultaat ontstaat heel veel variatie, wat uitermate gunstig is voor de biodiversiteit. Bovendien wordt flora- en faunagericht beheer verweven in één methode. Binnen het project wordt sinusbeheer (ontstaan in Vlaanderen) breed onder de aandacht gebracht van terreinbeheerders, gemeenten, bermbeheerders en aannemers. Er worden excursies en kennisuitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd. Ook integreren we deze beheermethode in het groene onderwijs (MBO en HBO).

Meer informatie

Anthonie  Stip

Projectleider

Anthonie Stip

Contact opnemen