Akkervlinders in Noord-Holland (Afgerond)

Mede mogelijk gemaakt door: Provincie Noord-Holland

Het effect van vogelakkers voor akkervogels is bekend, maar over het effect van akkerranden en vogelakkers op vlinders en insecten is er vanuit de provincie Noord-Holland behoefte aan aanvullend onderzoek.

Vogelakkers zijn in Groningen 'uitgevonden' door de Werkgroep Grauwe kiekendief. Het zijn akkers waarop stroken luzerne (een gewas) afgewisseld worden met stroken kruidenmengsel (een natuurmaatregel). Hiervan profiteren akkervogels als veldleeuwerik en grauwe kiekendief. Op de Vogelakkers komen ook allerlei insecten af. Omdat er in een Vogelakker gedurende het groeiseizoen een aanbod van bloeiende kruiden aanwezig is, en een deel van de braakstroken ongemaaid de winter over staat, is er voldoende potentie dat ook vlinders en bijen van deze maatregel profiteren. Deze soortgroepen zijn tot op heden niet betrokken in het onderzoek naar de ecologische effecten van Vogelakkers.

In Noord-Holland zijn op diverse locaties Vogelakkers aangelegd, bedoeld om akkervogels en andere natuur een plek te bieden. Samen met de agrarische collectieven Hollands Noorden en de Lieuw Texel wordt onderzocht wat de effecten van deze Vogelakkers zijn op dagvlinders en andere insecten. We voeren monitoring uit en wisselen kennis en ervaring uit met boeren en beheerders. De provincie Noord-Holland ondersteunt het project.

Dit project is inmiddels afgerond.

Anthonie  Stip

Projectleider

Anthonie Stip

Contact opnemen