Bestuivers Donkse Laagten

Mede mogelijk gemaakt door: Provincie Zuid-Holland

In het Natura 2000-gebied Donkse Laagten in Zuid-Holland is in 2021 monitoring uitgevoerd van bestuivende insecten. Dit in het kader van het LIFE IP-project All4Biodiversity. Hierbij zijn agrarische percelen en natuurpercelen vergeleken.

Deze studie maakt het voor het eerst inzichtelijk welke waarde het Natura 2000-gebied Donkse Laagten en de omliggende agrarische terreinen hebben voor bloembezoekende insecten. Op basis van de monitoringsresultaten zijn praktische beheermaatregelen geformuleerd, die zich richten op gefaseerd maaibeheer in de graslanden, aangepaste maaisnelheid, mozaiekbeheer, niet bemesten van slootkanten, gefaseerd maaien en schonen van slootkanten en het lokaalinstandhouden van oud riet en wilgenstruweel.

Wil je hier meer over lezen? Hier staat het eindrapport: Bestuivende insecten in de Donkse Laagten.

 

 

Anthonie  Stip

Projectleider

Anthonie Stip

Contact opnemen