Bouwstenen voor kringlooplandbouw

Mede mogelijk gemaakt door: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bouwstenen voor kringlooplandbouw is een project gericht op educatie voor boeren mbt. de biodiversiteit op het land. Welke biodiversiteit is er te vinden op je land en hoe zet je dat in?

Dit project is opgericht naar aanleiding van interesse die getoond is door de boeren die meedoen aan BIMAG. Boeren willen graag meer weten over de biodiversiteit op het land. Wat kan biodiversiteit op mijn land bijdragen? Welke soorten komen er voor op mijn land? Dit soort vragen worden samen met de boeren door De Vlinderstichting onderzocht.

Tijdens dit project wordt er aan de hand van verschillende methoden gezorgt voor kennisontwikkeling over de bijdrage die biodiversiteit kan leveren voor onder andere bestuiving, bodemkwaliteit en plaagbestrijdding.

Zo zullen er bedrijfscans worden uitgevoerd op bedrijven van boeren. We gaan in gesprek met de boeren over landbouwgebied en biodiversiteit. En er worden expertsessies gehouden. Aanpassingen bedoeld ter bevordering van de biodiversiteit zijn vaak specifiek voor locaties en situaties, daarom kan een bedrijfscan laten zien wat er voordelig is op welke locatie. 

Boeren die meedoen met BIMAG of op de wachtlijst staan mogen zich hiervoor aanmelden.

Rik  Wever

Projectleider

Rik Wever

Contact opnemen