Factsheet rivierrombout

Mede mogelijk gemaakt door: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

De rivierrombout is een soort van de Habitatrichtlijn en is daarmee wettelijk beschermd. Er mag dus niet zomaar gewerkt worden op locaties waar de rivierrombout (mogelijk) voorkomt, zoals langs de oevers van grote rivieren.

Om meldingen en klachten goed te kunnen beoordelen, heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid gevraagd een factsheet op te stellen waarin de huidige kennis over ecologie en leefgebied van de rivierrombout gebundeld wordt.

Download factsheet

Gerdien  Bos-Groenendijk

Projectleider

Gerdien Bos-Groenendijk

Contact opnemen