Factsheet rivierrombout

Mede mogelijk gemaakt door: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

De rivierrombout is een soort van de Habitatrichtlijn en daarmee wettelijk beschermd. Er mag dus niet zomaar gewerkt worden op locaties waar de rivierrombout (mogelijk) voorkomt, zoals langs de oevers van grote rivieren.

Om meldingen en klachten goed te kunnen beoordelen, heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid gevraagd een factsheet op te stellen waarin de huidige kennis over ecologie en leefgebied van de rivierrombout gebundeld wordt.

Download factsheet

Gerdien  Bos

Projectleider

Gerdien Bos

Contact opnemen