Groene tafel 'Natuur en sport' (Afgerond)

Mede mogelijk gemaakt door: Ministerie van economische zaken en klimaat

Sport en natuur hebben beide een directe invloed op onze gezondheid. De Vlinderstichting organiseert 'groene tafels' om natuur en sport te verbinden.

Dikkopjes op het voetbalveld? Parelmoervlinders op de crossbaan? De combinatie sport en natuur is op het eerste gezicht misschien niet direct logisch. Toch zijn sport en natuur heel goed met elkaar te verbinden. Bovendien worden veel sporten beoefend in het landschap. Maatregelen op sportterreinen kunnen vaak eenvoudig bijdragen aan een verhoging van de biodiversiteit.

Daarom wil De Vlinderstichting  allerlei partijen uit de sportwereld en uit de natuurwereld samenbrengen.

Drie bijeenkomsten
In een drietal bijeenkomsten gaan we met allerlei partijen uit de sportwereld en uit de natuurwereld samen een gezamenlijke ambitie ontwikkelen. Wat kan Circuit Park Zandvoort betekenen voor de duinvlinders? Hoe zorgt Staatsbosbeheer ervoor dat recreanten te paard of op de mountainbike iets meekrijgen van de prachtige natuur waar ze gebruik van maken? En wat kan de Atletiekunie betekenen voor de biodiversiteit? Samen komen we tot uitgelezen mogelijkheden voor natuurcombinaties, en wat deze concreet op kunnen leveren voor natuur, sportbeleving en de recreatieve kwaliteit van sportterreinen.

Meer lezen

Artikel Sport en Natuur: een winnende combinatie

Verschenen in 'Pionieren 3, De impact van innovatieve maatschappelijke intiatieven op een natuurinclusieve samenleving.' 
Wageningen Environmental Research, oktober 2017

Dit project is inmiddels afgerond.

Albert  Vliegenthart

Projectleider

Albert Vliegenthart

Contact opnemen