Infranatuur

Mede mogelijk gemaakt door: De Vlinderstichting

Rond infrastructurele werken is veel meer biodiversiteit realiseerbaar. Langs wegen en spoorwegen, onder hoogspanningmasten en bij watergangen en dijken liggen veel terreinen die ecologisch veel potentie hebben. 

Samen met overheden, infrabeheerders, ingenieursbureaus zet De Vlinderstichting zich in om biodiversiteit in het eigen werkgebied vanzelfsprekender te maken. Op deze manier kan de infrastructuur een grote betekenis krijgen voor een duurzamere leefomgeving waar mens en natuur beide voordeel van hebben.

Infranatuur is een uitgelezen kans om samen de natuur buiten de beschermde natuurgebieden te helpen versterken. Door gezamenlijk op te trekken kan er een InfraNatuurNetwerk ontstaan langs de (spoor)wegen, dijken, leidingen en andere lijnen door het landschap. Daar zullen de vlinders en bijen van profiteren, wat de hele natuur ten goede komt.

Mel Kroon (CEO TenneT): 'We zien bij TenneT dat infrastructuur en natuur heel goed samen gaan. Ons hoogspanningsnet bestrijkt een groot deel van ons land. Onder een aantal van onze bovengrondse verbindingen leggen we nu natuurgebieden aan en ook bij de aanleg van nieuwe verbindingen bekijken we hoe we infrastructuur en natuur kunnen combineren.'

Meer informatie

Albert  Vliegenthart

Projectleider

Albert Vliegenthart

Contact opnemen