Jaarrond Tuintelling (Afgerond)

Mede mogelijk gemaakt door: Jaarrond Tuintelling

Als je denkt dat in tuinen alleen algemene planten en dieren voorkomen, dan heb je het mis. De Jaarrond Tuintelling helpt ons om de natuur in tuinen beter in beeld te krijgen.

Met de tuintelling willen we iedereen enthousiasmeren om gericht te kijken naar en te genieten van de natuur in de tuin door geregeld waarnemingen door te geven via www.tuintelling.nl. Daarnaast worden deelnemers uitgedaagd hun tuin natuurvriendelijk(er) in te richten. Dit alles onder het motto “Tel mee voor meer natuur in je tuin, er zit meer dat je denkt!”.

De Jaarrond Tuintelling is een samenwerking tussen 7 partijen:

Vogelbescherming Nederland
Sovon Vogelonderzoek Nederland
De Vlinderstichting
Zoogdiervereniging
Stichting RAVON
EIS Kenniscentrum Insecten
Stichting FLORON
De betrokken organisaties zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de organisatie van het project Jaarrond Tuintelling.

Bekijk de website van de Jaarrond Tuintelling

Dit project is inmiddels afgerond.