Kleine pages in Tilburg

Mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Tilburg

In dit project geeft de gemeente Tilburg de actuele status van vier beschermde vlinders in de gemeente weer. Op basis van veldgegevens en beschikbare informatie worden adviezen gegeven om de soorten in stand te houden en te beschermen.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe natuurwet per 1 januari 2017 zijn vlinders en libellen met een Rode Lijst status ernstig bedreigd en bedreigd wettelijk beschermd. De gemeente Tilburg heeft De Vlinderstichting gevraagd om enkele van deze vlindersoorten beter in beeld te brengen: de iepenpage, bruine eikenpage, de teunisbloempijlstaart en de bosbeekjuffer.

De aanleiding hiervoor is het onderzoek in Eindhoven, waarbij is geconstateerd dat deze soort verspreid door de stad aanwezig is. De condities, zoals leemfracties en grondwater lijken in Tilburg gunstig voor deze soort. Met dit onderzoek moet worden vastgesteld of de iepenpage daadwerkelijk in Tilburg aanwezig is. Minder uitgebreid wordt gezocht naar de bruine eikenpage, waarvoor de aanwezigheid van deze soort wordt bepaald op de historische vindplaatsen binnen de gemeente Tilburg.
De resultaten van het onderzoek dienen als handvat om deze soorten beter te kunnen beschermen.

Albert  Vliegenthart

Projectleider

Albert Vliegenthart

Contact opnemen