Klimaatverandering

Mede mogelijk gemaakt door: De Vlinderstichting

Klimaatverandering is een omvattend thema waarbinnen verschillende projecten aandacht aan wordt besteed. Met monitoring en onderzoek zijn we meer te weten gekomen over de gevolgen en proberen we er alles aan te doen negatieve effecten te verminderen.

Klimaatverandering heeft niet alleen een verhoging van de gemiddelde temperaturen in ons land tot gevolg. Het verhoogt onder andere ook de klimaatextremen zoals grote droogte en hevige regenval. Deze hebben elk weer een bepaald effect op de natuur in ons land. In dit artikel uit ons tijdschrift vlinders kan je teruglezen welke effecten het zoal kan hebben op onze vlinders.

Dankzij monitoring en onderzoek zijn we meer te weten gekomen over het effect van klimaatstress op vlinders. In dit artikel is terug te lezen hoe het effect van klimaatstress is onderzocht voor de dagvlinders in drie van onze provincies. Ook is er onderzoek gedaan naar het effect van klimaatextremen op de habitatkwaliteit voor een vrij zeldzame soort, het gentiaanblauwtje.

Over klimaatbestendig heidebeheer is er veel terug te lezen op deze pagina, waarin vertelt wordt over een project dat is uitgevoerd in Noord-Brabant in heidegebieden met verschillende gradiaties aan droogte.

Uit al deze onderzoeken kwam naar voren dat er voor de meeste soorten maatregelen mogelijk zijn om negatieve gevolgen op te vangen. Een schone taak dus aan De Vlinderstichting en zijn vrijwilligers!

Chris van Swaay

Projectleider

Chris van Swaay

Contact opnemen