Kroondomein Het Loo - monitoring flora en fauna

Mede mogelijk gemaakt door: Kroondomein het Loo

De doelstelling van dit project is om de monitoring van verschillende soortgroepen op Kroondomein Het Loo vanuit een centraal punt te coördineren, beschikbaar te maken en de kwaliteit ervan te waarborgen.

Kroondomein Het Loo is een koninklijk landgoed van meer dan tienduizend hectare. Hier bevinden zich slot Het Oude Loo en het imposante zeventiende eeuwse Paleis Het Loo, omringd door het paleispark en uitgestrekte bossen en heidevelden. Kroondomein Het Loo is het grootste aaneengesloten landgoed in Nederland en kenmerkt zich door een rijke cultuurhistorie, grote biologische diversiteit en veel landschapsschoon.

Op Kroondomein Het Loo vinden veel inventarisaties en monitoringprojecten plaats. Zo worden jaarlijks onder andere vogels, vlinders, paddenstoelen, vleermuizen, reptielen en planten geteld. De Vlinderstichting coördineert deze monitoring vanuit SoortenNL.

 

Vrijwilligers gezocht!

Wilt u ook meehelpen met de monitoring op Kroondomein Het Loo? Neem dan contact op met Gerdien Bos. We kunnen altijd extra ogen in het veld gebruiken! 

Gerdien  Bos

Projectleider

Gerdien Bos

Contact opnemen