Kroondomein Het Loo - monitoring flora en fauna

Mede mogelijk gemaakt door: Kroondomein het Loo

De doelstelling van dit project is om de monitoring van verschillende soortgroepen op Kroondomein Het Loo vanuit een centraal punt te coördineren, beschikbaar te maken en de kwaliteit ervan te waarborgen.

Kroondomein Het Loo is een koninklijk landgoed van meer dan tienduizend hectare. Hier bevinden zich slot Het Oude Loo en het imposante zeventiende eeuwse Paleis Het Loo, omringd door het paleispark en uitgestrekte bossen en heidevelden. Kroondomein Het Loo is het grootste aaneengesloten landgoed in Nederland en kenmerkt zich door een rijke cultuurhistorie, grote biologische diversiteit en veel landschapsschoon.

Verschillende percelen zijn ingezaaid met een inheems bloemenmengsel en op andere percelen gaat Kroondomein Het Loo experimenteren met verschillende zaadmengsels, grondbewerkingen en vormen van beheer. En dat allemaal met als doel dat er meer bloeiende en zaaddragende soorten, meer structuur en kleur en meer variatie komt.

Centrale coördinatie

In 2014 heeft SoortenNL (voorheen de VOFF) voor het eerst de coördinatie uitgevoerd van de diverse en uiteenlopende inventarisaties van flora en fauna die op Kroondomein Het Loo uitgevoerd worden. Omdat hier veel soortdeskundigen, vrijwilligers en professionele ecologen bij betrokken zijn, en er vanuit deze hoeken diverse aanvragen bij Kroondomein Het Loo terecht komen, is het verzoek vanuit Het Loo gekomen om de mensen in het veld centraal te coördineren en aan te sturen vanuit SoortenNL. Deze offerte beschrijft de continuering van dit traject in 2017. De Vlinderstichting is namens SoortenNL budgethouder en voert de projectleiding over dit project.

Vrijwilligers gezocht!

Graag willen we bijhouden wat het effect van deze maatregelen is op de boerenlandvlinders op Kroondomein Het Loo. Wilt u bijdragen aan dit onderzoek? Dat kan door een vlinderroute te gaan tellen in de buurt van Gortel, Niersen, Wiesel of Uddel. Voelt u daar wat voor? Neem dan contact op met Gerdien Bos.

Gerdien  Bos-Groenendijk

Projectleider

Gerdien Bos-Groenendijk

Contact opnemen