Meetnet Libellen

Mede mogelijk gemaakt door: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gaat de libellenstand in ons land vooruit of achteruit? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, verzamelt De Vlinderstichting actuele informatie over de veranderingen in de libellenstand in Nederland.

Met deze meetnetten houden we zo de vinger aan de pols. De mogelijke oorzaken van veranderingen kunnen achterhaald worden. Daarom worden verspreid over het hele land routes uitgezet die overal op dezelfde manier worden geteld. Gedurende het hele seizoen wordt elke week genoteerd welke soorten er voorkomen en in welke aantallen.


Iedereen met een redelijke kennis over de Nederlandse libellen kan meedoen aan het monitoringproject. Een route wordt negen keer per jaar bezocht. Het is natuurlijk niet noodzakelijk om alle Nederlandse libellen in een oogopslag te kunnen herkennen, maar het is wel raadzaam om de libellen in uw omgeving redelijk eenvoudig op naam te kunnen brengen.

Lees meer

Roy van Grunsven

Projectleider

Roy van Grunsven

Contact opnemen