Meetnet Vlinders

Mede mogelijk gemaakt door: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gaat de vlinderstand in ons land vooruit of achteruit? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, verzamelt De Vlinderstichting actuele informatie over de veranderingen in de vlinderstand in Nederland.

Met deze meetnetten houden we zo de vinger aan de pols. De mogelijke oorzaken van veranderingen kunnen achterhaald worden. Daarom worden verspreid over het hele land routes uitgezet die overal op dezelfde manier worden geteld. Gedurende het hele seizoen wordt elke week genoteerd welke soorten er voorkomen en in welke aantallen.

De vlinders worden geteld op een vaste telroute, die in overleg met de coördinator wordt uitgezet. Hij wordt van april tot september een keer per week in een constant en rustig wandeltempo gelopen. Meedoen? Neem dan contact op met het meetnetteam.

Lees meer

Chris van Swaay

Projectleider

Chris van Swaay

Contact opnemen