Monitoring Agrarisch Natuurbeheer in Noord-Brabant (Afgerond)

Mede mogelijk gemaakt door: Provincie Noord-Brabant

EIS Kenniscentrum Insecten en De Vlinderstichting voeren gezamenlijk professionele monitoring uit van de effecten van akkerranden en heggen op bijen, zweefvliegen en dagvlinders.

Agrarisch natuurbeheer is potentieel belangrijk voor het stimuleren van bestuivende insecten, een groep die het zeer moeilijk heeft en waarvan de aanwezigheid vele voordelen heeft voor de natuur én de boeren. Bestuivers kunnen een goede indicatie zijn voor de bredere biodiversiteitsdoelen van het agrarisch natuurbeheer. Binnen het project voeren EIS Kenniscentrum Insecten en De Vlinderstichting gezamenlijk professionele monitoring uit van de effecten van akkerranden (Land van Heusden en Altena) en heggen (Maasheggen) op bijen, zweefvliegen en dagvlinders. In het Land van Heusden en Altena wordt de argusvlinder door vrijwilligers gemonitord, onder coördinatie van De Vlinderstichting.

Dit project is inmiddels afgerond.

Anthonie  Stip

Projectleider

Anthonie Stip

Contact opnemen