Monitoring gevlekte witsnuitlibel

Mede mogelijk gemaakt door: Provincie Gelderland

De gevlekte witsnuitlibel is een libellensoort van de Habitatrichtlijn. Dat betekent dat de Staat van Instandhouding van deze soort goed in de gaten moet worden gehouden en dat in bepaalde gebieden rekening gehouden moet worden met deze soort.

In Gelderland gaat het dan bijvoorbeeld om de Natura 2000-gebieden Veluwe en Korenburgerveen. Op de locaties waar de gevlekte witsnuitlibel in deze gebieden voorkomt, zijn monitoringsroutes uitgezet die worden geteld door vrijwilligers. Zo houden we de vinger aan de pols en kan het beheer van de gebieden afgestemd worden op de soort.

Je kunt voor meer info eventueel linken naar dit rapport: https://assets.vlinderstichting.nl/docs/47c82baf-12a0-462a-8b50-adea14aed1e0.pdf

Gerdien  Bos-Groenendijk

Projectleider

Gerdien Bos-Groenendijk

Contact opnemen