Nachtvlinders in de bossen van Noord-Brabant (Afgerond)

Mede mogelijk gemaakt door: Provincie Noord-Brabant

Het doel van dit onderzoek is om soorten nachtvlinders aan te wijzen die gebonden zijn aan bossen, en deze te benutten als graadmeters voor de biodiversiteit van de bossen in Noord-Brabant.

Nachtvlinders bieden dankzij hun soortenrijkdom goede indicatoren voor de kwaliteit van biodiversiteit en leefgebieden. Toch worden ze daar nog maar weinig voor benut. Vooral in bossen is dat een probleem omdat daar voor de fauna maar weinig kenmerkende soorten bekend zijn. Dankzij de toenemende aandacht voor nachtvlinders zijn er voldoende waarnemingen om de biodiversiteit van bossen aan de hand van nachtvlinders in beeld te brengen. Dit project geeft daar invulling aan, zodat waardevolle bosgebieden kunnen worden aangewezen en daar met gerichte maatregelen op kan worden ingespeeld.

Dit project is afgerond.

Jurriën van Deijk

Projectleider

Jurriën van Deijk

Contact opnemen