Nieuwe Stedelijke Natuur

Mede mogelijk gemaakt door: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Dit project gaat over het inrichten van 1000 hectare stedelijke natuur op een duurzame en verantwoorde manier.

NL Greenlabel, Branchevereniging VHG, de VNG, De Vlinderstichting, Regelink Ecolgie & Landschap en het Ministerie van Economische Zaken werken samen aan de Green Deal “Nieuwe stedelijke natuur”. De samenwerkingspartners hebben als ambitie duurzame stedelijke natuur te creëren met meerwaarde voor de biodiversiteit.

Het uitgangspunt is het ontwikkelen van een hands-on platform, waarbij gemeentes of ontwikkelaars makkelijk kunnen aanhaken om stedelijk gebied om te toveren in natuurlijk en duurzaam groen. Faciliteren in plaats van dirigeren, actief zijn in plaats van reactief, met een relatief eenvoudige tool die de duurzaamheid van een buitenruimte in kaart brengt en de economische en maatschappelijke waarde bepaalt.

Meer lezen

Artikel Nieuwe Stedelijke Natuur: Van kostenpost naar probleemoplosser

Verschenen in 'Pionieren 3, De impact van innovatieve maatschappelijke intiatieven op een natuurinclusieve samenleving.' 
Wageningen Environmental Research, oktober 2017.

 

Lees meer op de website van Nieuwe Stedelijke Natuur

Titia  Wolterbeek

Projectleider

Titia Wolterbeek

Contact opnemen