OBN-brochure droge dooradering (Afgerond)

Mede mogelijk gemaakt door: OBN

Landschapselementen zoals heggen, houtsingels, graften en dergelijke zijn van grote waarde voor planten en dieren in cultuurlandschappen.

Bij beheerders van deze landschapselementen was er behoefte aan een stand van zaken rond alle ecologische kennis die er inmiddels verzameld is, doorvertaald in handelinsgperspectief voor uitvoering van het beheer. Daarom heeft een consortium van experts onder leiding van Altenburg en Wymenga een brochure ontwikkeld over de ecologie en het beheer van droge dooradering. Dit gebeurde in opdracht van kennisnetwerk OBN. De brrochure kwam tot stand in samenwerking tussen Altenburg en Wymenga, Wageningen Environmental Research, De Vlinderstichting, Zoogdiervereniging en RAVON. 

Dit project is afgerond

Anthonie  Stip

Projectleider

Anthonie Stip

Contact opnemen