SNL-monitoring

Mede mogelijk gemaakt door: Staatsbosbeheer

In het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap moeten natuurterreinen die subsidie ontvangen eens in de zes jaar geïnventariseerd worden. De insectengroepen dagvlinders, libellen en sprinkhanen maken deel uit van deze inventarisatie.

De Vlinderstichting heeft inmiddels al veel SNL-monitoring uitgevoerd in heel Nederland. Het leuke van zo’n inventarisatie is dat je het natuurgebied op je duimpje leert kennen. En soms levert het ook nog onverwachte zeldzame soorten op!

Een voorbeeld hiervan is een nieuwe populatie van het veenhooibeestje. Lees hierover in dit artikel

Bekijk de rapporten die De Vlinderstichting heeft uitgebracht in het kader van de SNL-monitoring.

Door de gegevens van SNL-monitoring te combineren met die van het NEM (Netwerk Ecologische Monitoring) te combineren valt er nog meer informatie te verzamelen dat we kunnen gebruiken voor advies en beheer! Hierover kan je lezen in dit nieuwsartikel van 2021.

Gerdien  Bos

Projectleider

Gerdien Bos

Contact opnemen