STW Kunstlichtonderzoek (Afgerond)

Mede mogelijk gemaakt door: Technologiestichting STW, NIOO-KNAW en WUR

Om meer te weten te komen over de gevolgen van kunstlicht in ons land werd het project ‘Effecten van kunstlicht op flora en fauna in Nederland’ gestart. Er is met name gekeken hoe planten- en diersoorten op het licht reageren.

Net als alle dichtbevolkte gebieden in de rest van de wereld wordt Nederland ’s nachts steeds meer verlicht. Op maar weinig plaatsen is het nog echt donker – zo zijn bijna nergens ’s nachts de sterren nog goed zien.

Tot nog toe is er echter weinig bekend over de gevolgen van nachtelijk licht op onze flora en fauna. We weten bijvoorbeeld wel dat nachtvlinders worden aangetrokken door lantaarnlicht, en dat sommige soorten vleermuizen daar handig gebruik van maken. Maar is het daardoor zo dat soorten die dat niet doen minder te eten hebben? En hoe zit het met dieren die hun jaarlijkse activiteiten plannen aan de hand van de daglengte, zoals koolmezen die op het juiste moment moeten broeden? Als kunstlicht ’s nachts hun planning verstoort, zijn ze te vroeg of te laat voor de voorjaarspiek in prooidieren voor hun jongen.

Om meer te weten te komen over de gevolgen van kunstlicht in ons land is het project ‘Effecten van kunstlicht op flora en fauna in Nederland’ gestart. Op een aantal plekken in Nederland wordt natuur experimenteel verlicht, waarna heel precies wordt gekeken hoe planten- en diersoorten op het licht reageren. De effecten van licht op vogels en nachtvlinders worden daarnaast nog in detail bekeken in aparte studies.

De kennis die in dit project zal worden opgedaan zal het ‘gereedschap’ worden om in de toekomst gericht natuurvriendelijker verlichting toe te kunnen passen, en verlichting te vermijden indien aanwezige soorten zeer gevoelig blijken te zijn.

Lees meer

Dit project is afgerond.

Jurriën van Deijk

Projectleider

Jurriën van Deijk

Contact opnemen