Wilde bijen in Groninger Vogelakkers

Mede mogelijk gemaakt door: Provincie Groningen

In de provincie Groningen komen een aantal schaarse en zeldzame hommelsoorten voor. Het is onbekend in hoeverre deze soorten gebruik maken van natuurmaatregelen in agrarisch gebied, waarvan een Vogelakker een voorbeeld is.

Vogelakkers zijn in Groningen 'uitgevonden' door de Werkgroep Grauwe kiekendief. Het zijn akkers waarop stroken luzerne (een gewas) afgewisseld worden met stroken kruidenmengsel (een natuurmaatregel). Hiervan profiteren akkervogels als veldleeuwerik en grauwe kiekendief. Op de Vogelakkers komen ook allerlei insecten af. Omdat er in een Vogelakker gedurende het groeiseizoen een aanbod van bloeiende kruiden aanwezig is, en een deel van de braakstroken ongemaaid de winter over staat, is er voldoende potentie dat ook vlinders en bijen van deze maatregel profiteren.

Deze soortgroepen zijn tot op heden niet betrokken in het onderzoek naar de ecologische effecten van Vogelakkers. Samen met een groep van ca. 20 opgeleide vrijwilligers worden de bijen en zweefvliegen op een aantal Vogelakkers in Groningen gemonitord. Dit gebeurt met ondersteuning van professionals van De Vlinderstichting en EIS Kenniscentrum Insecten. De provincie Groningen ondersteunt het project financieel.

Lees meer over bijen

Anthonie  Stip

Projectleider

Anthonie Stip

Contact opnemen