Conferentie Johannes Goedaert: leven, werk en inspiratie

14 t/m 16 maart 2019: Goedaertconferentie

Op verschillende locaties in Middelburg wordt van 14 tot en met 16 maart 2019 een conferentie gehouden over het leven, het werk en de inspiratie van Johannes Goedaert (1617-1668). Over deze zeventiende-eeuwse Middelburgse entomoloog en fijnschilder zijn de afgelopen jaren in ‘Vlinders’ verschillende artikelen verschenen.

Deze interdisciplinaire conferentie heeft een wetenschappelijk luik en een publieksdeel. Het eerste deel gaat in op de historische en wetenschappelijke context van Goedaert, het tweede op de inspiratie die mensen vandaag de dag uit zijn werk putten in hun omgang met de natuur.

Kom kennis opdoen en meediscussiëren met historici en natuurvorsers over het entomologisch werk van Goedaert, de Middelburgse kenniscontext waarin hij zich bewoog, de wereld van zijn lezers en critici en zijn navolgers. Naast een publiekslezing en een concert zijn er op zaterdag een filmmatinee en een etsworkshop.

Toegang

Een passe-partout voor de conferentie kost € 40,– (studenten € 15,–) incl. publiekslezing, concert, filmmatinee en lunch.

Toegangskaarten zijn online verkrijgbaar.

Informatie en programma

Lees het programma van de conferentie.

Meer informatie via Kees Beaart.

Artikelen over Goedaert in het tijdschrift Vlinders