Nieuwsbericht

Argusvlindertelweekend twee weken later

donderdag 20 mei 2021

De argusvlinder was lange tijd een algemene vlindersoort. Maar sinds het midden van de jaren 1990 gaat het niet goed. De laatste 25 jaar is de stand van de argusvlinder in Nederland met maar liefst 98% gekelderd, zo weten we uit het meetnet dagvlinders. Daarom houden De Vlinderstichting en Waarneming.nl voor de 8e keer het Telweekend Argusvlinder.

Argusvlinder. Argusvlinder.

In de planning, die al vorig jaar werd gemaakt, stond de argusvlindertelling voor het weekend van 14-16 mei op de agenda, maar omdat het voorjaar weken achterloopt op de afgelopen jaren is deze nu verschoven naar het weekend van 28-30 mei. En de vooruitzichten voor dat weekend zien er gunstig uit. De argusvlinder wordt al wel gemeld, maar de aantallen zijn nog zo laag dat er geen goede vergelijking mogelijk is met de voorgaande tellingen. Overal in het land brengen we in kaart of de argusvlinder nog aanwezig is. Het is dus nadrukkelijk de bedoeling om ook plekken waar de argusvlinder al enige tijd niet meer is gezien toch te tellen. De resultaten gebruiken we voor de bescherming van deze soort. We weten al veel over de oorzaken van de achteruitgang, maar er zijn ook nog zaken onduidelijk. Hoe beter we weten waar de vlinders nog wel en niet (meer) voorkomt, hoe beter we kunnen achterhalen welke elementen van belang zijn.

Helpt u mee?

Houten hek Krimpenerwaard Houten paaltjes, hekken of trappen zijn net iets warmer; juist dat zijn plekken waar je de argusvlinder aan kunt treffen. Houten paaltjes, hekken of trappen zijn net iets warmer; juist dat zijn plekken waar je de argusvlinder aan kunt treffen.

Zoals al gemeld is dit de achtste argusvlindertelling, maar de methode is dit jaar wel wat aangepast. De gegevens kunnen worden verzameld in de app ButterflyCount of worden ingevoerd op Waarneming.nl. De app ButterflyCount kunt u gratis downloaden in de Playstore (voor Android) of in de App Store (voor iPhone of iPad) en vervolgens kunt u deze installeren op uw telefoon. U herkent de app aan de paarse kleur en het symbool van een vlinder. Kies rechts onderin de optie ‘Menu’ en klik vervolgens op ‘Registreer’. Dit kost minder dan 1 minuut tijd. U hebt daarna een account en wanneer u inlogt met de door u ingevulde gegevens kunt u zoveel tellingen invoeren als u maar wilt.

Meer informatie

Butterfly Count-app

  1. Ga naar een locatie bij u in de buurt (liefst een waar u argusvlinders verwacht of vroeger hebt gezien).
  2. Zet op de telefoon of tablet uw internet en GPS aan.
  3. Start een kwartiertelling in de app ButterflyCount.
  4. Wandel in rustig tempo en wanneer u een argusvlinder of andere vlinder tegenkomt, voert u deze direct in met de app. De app houdt dat netjes bij. De app stopt de telling automatisch na 15 minuten en slaat de telling op.
  5. U kunt desgewenst een nieuwe kwartiertelling starten op de plek waar u dan bent, of naar een andere locatie gaan en daar een nieuwe kwartiertelling starten. U herhaalt dan stap 3 t/m 5.

We zijn benieuwd waar de argusvlinder nog wordt aangetroffen.

Argusvlinder Argusvlindertelling