Nieuwsbericht

Daag uit voor meer biodiversiteit

donderdag 7 december 2023

Zie jij in jouw omgeving kansen om vlinders, libellen, biodiversiteit te versterken? Wil je als bewoner samenwerken met jouw gemeente, provincie, of waterschap om dit aan te pakken? Het zogenaamde uitdaagrecht biedt hier kansen voor. Op 13 december is er een Webinar over uitdaagrecht vanuit de Groene Bondgenoten, waar we ook als Vlinderstichting nauw bij betrokken zijn.

Dankzij het uitdaagrecht kunnen vrijwilligers in eigen omgeving voor meer biodiversiteit zorgen. Dankzij het uitdaagrecht kunnen vrijwilligers in eigen omgeving voor meer biodiversiteit zorgen.

In dit recente Nature Todaybericht werd al uitgebreid verteld over het uitdaagrecht en wat je daarmee kunt. Bij het uitdaagrecht kunnen bewonersgroepen, maatschappelijke organisaties en anderen taken van gemeente, provincie of waterschap overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan het beheer van groen in de openbare ruimte. Dit geeft een grote kans om in je eigen leefomgeving meer natuurkwaliteit te krijgen. Het uitdaagrecht is nu verankerd in de wet en dat betekent dat er meer kansen zijn om er gebruik van te maken. Vanaf komend jaar treedt ook de omgevingswet in werking en ook daarin speelt bewonersparticipatie een rol.

Webinar

Op woensdag 13 december organiseren de Groene Bondgenoten een online webinar over uitdaagrecht. Tijdens dit webinar neemt Thijs Harmsen van het Kennisnetwerk Uitdaagrecht je mee in de mogelijkheden. Hij vertelt ons wat het uitdaagrecht is en hoe het werkt, door zijn ervaringen en praktijkvoorbeelden te delen. Daarnaast delen we in dit webinar meer informatie over een aankomende pilot over dit onderwerp, waar initiatieven aan mee kunnen doen. Interesse? Meld je aan via dit formulier.

Groene Bondgenoten

In het project Groene Bondgenoten werken Vogelbescherming Nederland, LandschappenNL, IVN natuur educatie, Natuur- en MilieuFederaties, SoortenNL en KNNV samen voor meer biodiversiteit in de leefomgeving. Het idee is dat samenwerking tussen vrijwilligers met verschillende expertises leidt tot een grotere Basiskwaliteit Natuur in de eigen omgeving. Basiskwaliteit Natuur is het minimale niveau waaraan een omgeving moet voldoen om leefbaar te zijn voor natuur en mens. Een andere belangrijke pilaar van het project is de Omgevingswet die in 2024 van start gaat en veel mogelijkheden biedt voor participatie.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zetten zich op allerlei manieren in. Sommigen richten zich op één taak, anderen zijn op verschillende terreinen actief. Rollen die vrijwilligers zoal kunnen innemen zijn: herstellen, tellen, bellen, vertellen en beschermen. Doel van het project Groene Bondgenoten is dat deze vrijwilligers elkaar vaker weten te vinden en samenwerken en daarmee hun impact op de Basiskwaliteit Natuur in hun eigen omgeving vergroten.

Meer informatie en aanmelden

Basiskwaliteit natuur

Wil je meer lezen over de Basiskwaliteit Natuur die in het artikel wordt genoemd? Op onze pagina met projecten staat ook het project Basiskwaliteit Natuur

Lees verder

2023 Bewoners GroeneBondgenoten KarsVeling MinellaHaazelager Natuurbericht