Nieuwsbericht

Gebruik geen gif in je tuin!

donderdag 1 juni 2017

De helft van de tuinbezitters gebruikt gif voor de bestrijding van onkruid en ‘plagen’. Ook middelen waarvan bekend is dat ze slecht zijn voor bijen, vlinders en andere dieren blijken nog volop te worden gebruikt. Daarnaast kan indirect gif de tuin binnenkomen door planten vanuit tuincentra.

Wilde bijen, zoals deze aardhommel zijn gevoelig voor bestrijdingsmiddellen (Foto: Kars Veling) Wilde bijen, zoals deze aardhommel zijn gevoelig voor bestrijdingsmiddellen (Foto: Kars Veling)

Sinds 2016 is het professioneel gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verharde oppervlakten verboden en vanaf november 2017 jaar geldt dat ook voor onverharde terreinen. Dit verbod geldt niet voor de land- en tuinbouw en voor particulieren, maar wel bijvoorbeeld voor gemeenten. Veel gemeenten waren trouwens, ook al voordat het verbod van kracht werd, overgeschakeld op milieuvriendelijker methoden van onkruidbestrijding, zoals met stomend heet water. Terwijl het gifgebruik in het openbaar groen dus drastisch is verminderd blijken particulieren het nog volop te gebruiken. Dat blijkt uit een enquête door Kantar Public in opdracht van waterbedrijf Vitens. Waterbedrijven vinden sporen van het gif terug in het grondwater. Van de 1000 ondervraagden in het onderzoek bleek de helft gif te gebruiken. Zo zijn neonicotinoïden aanwezig in middelen voor particulier gebruik in de tuin, zoals in mierenlokdozen en in potgrond.

Ook indirect kunnen tuinbezitters gif hun tuin in halen, want van de planten die worden verkocht in tuincentra blijkt nog steeds een zeer groot deel (sporen van) bestrijdingsmiddelen te hebben. Uit recent onderzoek van Greenpeace blijken veel planten te zijn behandeld met middelen die in Nederland en zelfs in heel Europa zijn verboden. Deze planten zijn voor een groot deel in Nederland gekweekt en daarmee is duidelijk dat ook Nederlandse sierteeltbedrijven het nog niet zo nauw nemen met het terugdringen van de gifstoffen. Daar zijn nog grote stappen te zetten. Gelukkig is er ook goed nieuws, want het blijkt dat de middelen die Greenpeace als het meest schadelijk voor bijen had bestempeld duidelijk minder op de planten in de tuincentra werden aangetroffen. Tuincentra hebben, na de commotie die ontstond in 2014, hun beleid nadrukkelijk aangescherpt en beloofd dat ze het gebruik van gif door hun leveranciers zouden terugdringen. Een prima initiatief, maar ze zijn er nog lang niet.

De Vlinderstichting roept de tuinbezitters op deze goede initiatieven over te nemen en hun tuin op een gezonde, gifvrije manier te onderhouden. Dat is goed voor de bijen en vlinders, maar zeker ook voor de mens. Moeilijk is het niet. Check het etiket. Vermijd in ieder geval spuitbussen, korrels of andere bestrijdingsmiddelen die de volgende stoffen bevatten: imidacloprid, thiacloprid of acetamiprid. Dit zijn neonicotinoiden die schadelijk zijn voor vlinders en bijen. Er zijn voldoende mogelijkheden om op een milieu- en natuurvriendelijke manier te werken. Kijk daarvoor bijvoorbeeld op de site van Milieu Centraal. De Vlinderstichting heeft een uitgebreide brochure over vlindervriendelijk tuinieren. Deze kan hier gratis aangevraagd worden.

tuinieren