Nieuwsbericht

Hoe de dagpauwoog de tuinvlindertelling won

woensdag 28 augustus 2013

Vrij onverwacht won de dagpauwoog de tuinvlindertelling. Een kwestie van geluk of 'net op tijd pieken'?

De tuinvlindertelling begin augustus was een enorm succes. In bijna 7000 tuinen werden bijna 200.000 vlinders geteld. Een record. En met een onverwachte winnaar. Met ruime afstand pakte de dagpauwoog de winst. Maar hoe kreeg hij dat voor elkaar? En was hij wel de echte winnaar?

Dankzij het Landelijk Meetnet Vlinders kunnen we goed bijhouden hoe het gaat met de vlinders in ons land. Naast de dagvlinders worden er tegenwoordig ook een groep dagactieve nachtvlinders meegenomen. De grafiek toont het gemiddeld aantal kleine vossen en dagpauwogen per telling op de routes. Deze aantallen liggen wat lager dan tijdens de tuinvlindertelling op een buddleja gezien werden. De meeste routes liggen nu eenmaal niet in tuinen en bij buddleja's, maar geven wel een beeld over de relatieve talrijkheid van vlinders over het hele land bekeken. Twee soorten hadden de grootste kans op de winst in de tuinvlindertelling: kleine vos (in de meeste voorgaande jaren de talrijkste soort) en dagpauwoog. Waar de kleine vos piekte in juli en ook momenteel de talrijkste vlinder op de buddleja's is, viel de tuinvlindertelling net tussen deze twee generaties. En toen pakte de dagpauwoog zijn kans. Net op tijd - tijdens de tuinvlindertelling - piekte deze en ging er zo met de winst vandoor.

Maar was hij wel echt de talrijkste soort? Nummer twee op vlindermee.nl is tenslotte de gamma-uil. Die soort wordt nu ook meegenomen in het Landelijk Meetnet Vlinders. Die haalde in de week van de tuinvlindertelling maar liefst 20 vlinders per telling (en in de week daarna zelfs 32 vlinders per telling), terwijl de dagpauwoog 'slechts' tot gemiddeld twee exemplaren kwam. Oftewel: de eigenlijk winnaar had vermoedelijk de gamma-uil moeten zijn. Deze soort wordt door de tellers van vlinderroutes wel meegeteld, maar door veel tuinvlindertellers vermoedelijk over het hoofd gezien. Ze herkennen hem niet als vlinder die geteld moet worden. Hij legt het zo af tegen de veel opvallendere (en makkelijk herkenbare) dagpauwoog. Wordt hem mooi de winst door de neus geboord.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het Ministerie van EZ. Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij De Vlinderstichting.

Dagpauwoog GammaUil MeetnetVlinders Tuinvlindertelling