Nieuwsbericht

Hoe gaat het met de vlinders in 2020?

woensdag 3 juni 2020

Na de hete en droge zomers van 2018 en 2019 blijkt dat sommige vlinders veel last hebben van de droogte. Andere vlinders hebben er juist geen last van. Welke soorten doen het goed, en welke slecht? De Vlinderstichting maakt een tussentijdse balans op.

De kleine parelmoervlinder had in 2020 een goede start De kleine parelmoervlinder had in 2020 een goede start

Het voorjaar van 2020 was bijzonder: door de corona-crisis leek het leven even stil te staan. Gelukkig werden we wel getrakteerd op prachtig weer; nog nooit scheen de zon zoveel. Dat lijkt goed voor vlinders, maar dat is het niet: zij zijn afhankelijk van planten voor hun voedsel. En dat voedsel wordt, door de aanhoudende droogte, steeds schaarser. 

Tussenstand 2020

Sommige vlinders begonnen sterk: zo werden er begin maart, toen het erg mooi weer was, heel veel citroenvlinders gemeld. En begin april waren er erg veel boomblauwtjes en veel waarnemers zagen ook de kleine parelmoervlinder vaker dan normaal. 

Tussenstand vlinders in 2020

De eerste tellingen maken het mogelijk al een snelle blik te werpen op de trend van soorten. Er zijn iets meer soorten met lagere aantallen dan gemiddeld. Pas als we met het CBS alle trends hebben berekend, weten we zeker hoe het zit.

Meer dan gemiddeld

Aardbeivlinder
Bruin blauwtje
Hooibeestje
Klein koolwitje
Kleine parelmoervlinder
Oranjetipje

 

Ongeveer gemiddeld

Boomblauwtje
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Groot koolwitje
Koninginnenpage
Kleine vuurvlinder

 

Minder dan gemiddeld

Bont zandoogje
Gehakkelde aurelia
Groentje
Icarusblauwtje
Klein geaderd witje
Kleine vos
Landkaartje

Help de vlinders in je tuin

Maak je tuin nu alvast klaar voor de zomervlinders die straks in juli gaan vliegen! Bestel de beste vlinderplanten bij Vivara. Denk dan ook aan een aantal rupsenplanten, want zonder rupsen geen vlinders. En het allerbelangrijkste: gebruik nooit gif in je tuin.

Bestel vlinderplanten

2020 Vlinderstand waarnemingen