Nieuwsbericht

In een week op een plek twee nieuwe vlindersoorten voor Nederland!

woensdag 2 november 2016

Eén nieuwe soort vinden is al erg bijzonder, maar Marcel Prick vond in de omgeving van Vaals begin september in één week tijd twee nieuwe soorten nachtvlinders voor Nederland; de witte sparspanner (Thera vetustata) en Caloptilia honoratella. Inmiddels heeft deze laatste soort ook al een Nederlandse naam gekregen: bleke esdoornsteltmot.

Marcel inventariseert al 9 jaar nachtvlinders in dit gebied en heeft hier inmiddels al 754 verschillende soorten gevonden!

Witte sparspanner

De witte sparspanner komt onder andere voor in de Belgische Ardennen en in de Duitse Eifel, waar Marcel de soort zelf al eens op hemelsbreed 25 kilometer afstand heeft gevangen. Het lag dus in de verwachting dat ze vroeg of laat ook in Zuid-Limburg zou opduiken. In de literatuur worden spar (Picea spec.) en vooral gewone zilverspar (Abies alba) als waardplant genoemd. De zilverspar komt in de Vijlenerbossen niet voor, maar wel de nauw verwante reuzenzilverspar (Abies grandis).

Bleke esdoornsteltmot

De bleke esdoornsteltmot is een microvlinder die behoort tot de familie van de mineermotten (Gracillariidae). De rupsen leven in de bladeren van de gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus). Het is de eerste keer dat deze soort is waargenomen in de Benelux en de noordelijkste waarneming die ooit is gedaan. De soort is pas in 1914 beschreven en na een lange tijd niet waargenomen te zijn dook de soort begin deze eeuw weer op in Midden-Europa. De laatste jaren zijn er wat meer waarnemingen en het lijkt erop dat de soort zich uitbreidt in noordwestelijke richting.

Tekst: Marcel Prick en Jurriën van Deijk

WitteSparspanner