witte sparspanner Thera vetustata

De witte sparspanner werd in 2016 waargenomen in Vaals
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Thera vetustata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Recent toegevoegd aan de Nederlandse lijst (Vaals, 2016).

Rode lijst
niet beschouwd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Waardplanten

Picea spec. en gewone zilverspar (Abies alba)

Zeldzaamheid

Recent toegevoegd aan de Nederlandse lijst (Vaals, 2016).

België

De Belgische Ardennen

Europa

Onder andere in de Duitse Eiffel

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Auteursnaam en jaartal
Denis & Schiffermüller, 1775

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

drievlekdwergspanner
Eupithecia trisignaria

gewone spikkelspanner
Ectropis crepuscularia

paardenbloemspanner
Idaea seriata

blauwbandspanner
Cosmorhoe ocellata

vroege spanner
Biston strataria

klokjesdwergspanner
Eupithecia denotata

alle soorten uit deze familie