Nieuwsbericht

Jaap Mekel gekozen tot BovensteBeste BermBeheerder 2022

donderdag 2 juni 2022

Dit voorjaar organiseerde De Vlinderstichting in samenwerking met Stichting Groenkeur voor de tweede keer de verkiezing van de BovensteBeste Bermbeheerder. Ecologisch hovenier Jaap Mekel van Mekelogisch Beheer werd door een duidelijke meerderheid van de kiezers uitverkoren voor deze eretitel.

Namens de jury roemde Dick Oosthoek de bevlogenheid van Mekel. Mekel op zijn beurt gaf aan veel waarde te hechten aan deze eretitel. Hij verwacht dat deze hem een flinke steun in de rug zal geven bij het uitdragen van het ‘Mekelogische’ groenbeheer dat hij heeft ontwikkeld. BovensteBeste Bermbeheerder 2020 André Kleinwee, die het stokje overdroeg, kon dit alleen maar beamen: de titel leverde afgelopen twee jaar heel veel belangstelling en bezoekers op voor zijn beheer in Gemeente Gouda. Beiden waren het erover eens dat het delen van de kennis over ecologisch beheer een belangrijk aspect van het werk is.

Stemmen winnen

André van Kleinwee draagt het stokje over aan Jaap Mekel André van Kleinwee draagt het stokje over aan Jaap Mekel

Tot 1 juni kon op de website van De Vlinderstichting gestemd worden op vier kandidaten. Deze had de jury geselecteerd uit de tientallen personen en organisaties die het publiek eerder dit jaar had genomineerd. Drie beheerders van (Brabantse) gemeenten en ecologisch hovenier Jaap Mekel (Mekelogisch Beheer) kregen een maand de tijd om zich te profileren en stemmen te winnen. Jaap Mekel kreeg uiteindelijk de meeste stemmen. Hij heeft al ruim dertig jaar ervaring met maaibeheer in bermen. Mekel: ”Nu het al een poos niet goed gaat met de natuur is een soortenrijke berm erg belangrijk voor de biodiversiteit. Beheer voor de biodiversiteit is een vak en bermen verdienen vakmanschap. Laten we iets moois maken van al die wegbermen en het vakmanschap en soortenrijke bermen verspreiden door Nederland, zodat ook de natuur zich meer door het land kan verplaatsen.”

 

Andere kandidaten

 

Uiteraard hebben ook de drie gemeentelijke beheerders Frank Verhagen (Eindhoven), Martijn de Greef (Gemert-Bakel) en Merlijn Hoftijzer (Breda) de nodige stemmen gekregen. Zij zetten zich allemaal vol overtuiging in voor de biodiversiteit van de bermen in hun gemeente, maar Jaap Mekel is degene die zich BovensteBeste Bermbeheerder 2022 mag noemen. En uiteindelijk is de natuur de echte winnaar!

Jaap Mekel maakt veel gebruik van een eenassige messenbalk (Bron: Jaap Mekel). Jaap Mekel maakt veel gebruik van een eenassige messenbalk (Bron: Jaap Mekel).

Bloemrijke bermen

Bloemrijke bermen zijn niet alleen mooi om te zien, maar vormen ook een leefgebied voor talloze planten en dieren. De Vlinderstichting bevordert daarom bloemrijke bermen, door opdrachtgevers (gemeenten, provincies en waterschappen) en opdrachtnemers (aannemers engroenbedrijven) aan te zetten tot insectvriendelijk beheer. Daarom is het certificaat Kleurkeur in het leven geroepen voor het ecologisch beheer van bermen en groenstroken. De prijs ‘BovensteBeste BermBeheerder' wordt elke twee jaar uitgereikt door De Vlinderstichting, in samenwerking met Stichting Groenkeur. De jury bestond dit jaar uit Dick Oosthoek (Stichting Groenkeur), André van Kleinwee (BovensteBeste Bermbeheerder 2020), Margriet Rouhof (Tennet), Albert Vliegenthart en Anthonie Stip (De Vlinderstichting).

 

Meer kleur in de bermen met Kleurkeur

Uiteindelijk winnen we allemaal bij het creëren van ruimte voor bloeiende bermen. Wil je graag meer lezen over hoe De Vlinderstichting dat aanpakt? Want met Kleurkeur zetten we vol in om de natuur een kans te geven om te bloeien.

Lees verder

2022 BovensteBesteBermbeheerder JaapMekel Natuurbericht