Nieuwsbericht

Kleine ijsvogelvlinder profiteert van goed beheer en warme meimaanden

maandag 11 juni 2018

Er worden veel kleine ijsvogelvlinders gemeld. Het warme weer werkt positief voor deze zeldzame vlinder. De aantallen zijn duidelijk groter dan normaal. Dankzij goed natuurbeheer is er meer ruimte voor deze vlinder en kan hij zich uitbreiden.

De kleine ijsvogelvlinder herstelt zich van een enorme achteruitgang in de negentiger jaren. Ook in Zuid-Nederland, waar de vlinder bijna was verdwenen, nemen de aantallen weer flink toe, dankzij gerichte maatregelen.

Bijna verdwenen

Dankzij gericht natuurbeheer zijn de aantallen kleine ijsvogelvlinders toegenomen. Dankzij gericht natuurbeheer zijn de aantallen kleine ijsvogelvlinders toegenomen.

Waar komt de kleine ijsvogelvlinder nu voor?

De kleine ijsvogelvlinder is een zeldzame vlinder die leeft in halfopen bosgebieden. De vlinder heeft veel nectar nodig en dus veel bloeiende planten. Daarvoor zijn zonbeschenen delen in een bos essentieel. De kleine ijsvogelvlinder komt daarom alleen maar voor in gevarieerde bossen met kleinschalige variatie in donkere, beschaduwde delen en zonnige bosranden. Hij is te vinden in Twente, de Achterhoek en de IJsselvallei en in Noord-Brabant en het noordelijke deel van Limburg.

Kieskeurige rups

De rups is gespecialiseerd op kamperfoelie, maar stelt daar wel een paar eisen aan. Ze hebben vooral planten nodig die flink (maar niet helemaal) beschaduwd zijn en ook in vochtige omstandigheden staan. 

Waarom zijn er dit jaar zo veel kleine ijsvogelvlinders?

De rups van de kleine ijsvogelvlinder is kieskeurig en eet alleen kamperfoelie De rups van de kleine ijsvogelvlinder is kieskeurig en eet alleen kamperfoelie

Warm weer

De kleine ijsvogelvlinder vliegt normaal in loop van juni en in juli, maar door de zeer warme meimaand was hij dit jaar al vanaf eind mei actief. Begin juni waren er al vele honderden waarnemingen doorgegeven aan Waarneming.nl en Telmee. Ook zijn de aantallen vlinders die worden gemeld op de bekende vliegplaatsen groter dan voorheen. Hij lijkt dus een prima jaar te hebben. Dat betekent dat mogelijk ook nieuwe vliegplaatsen kunnen worden gekoloniseerd.

Meer leefgebied dankzij goed natuurbeheer

Als er een hoge dichtheid aan vlinders is, wordt de drang om te gaan 'zwerven' groter. Ze gaan dan op zoek naar nieuwe gebieden om te leven. Omdat beheerders van natuurterreinen al jarenlang werken aan variatie in het bos - onder andere door het openkappen van paden en het ontwikkelen van geleidelijke overgangen tussen het bos en de open delen -  is op diverse plaatsen goed leefgebied voor de kleine ijsvogelvlinder ontstaan. Als het goede weer nog even aanhoudt, kunnen zwervende kleine ijsvogelvlinders wellicht deze plekken vinden en zich er vestigen.

Ook meehelpen de kleine ijsvogelvlinder te beschermen? Steun dan het werk van De Vlinderstichting. Dankzij uw bijdrage kunnen wij zorgen dat bedreigde vlinders niet uitsterven!

 

Help mee om vlinders te beschermen

beheer KleineIJsvogelvlinder klimaat